Find Property:

januari 2022

ALMA Property: Beställarombud 2020-2021. Rivning av huskropp samt underjordiskt garage. Ny fasad samt nytt fläktrum.

Mando Group AB: Totalentreprenad. Renovering och anpassning av lokal, Huddinge Sjukhus & Danderyds Sjukhus