Find Property:

Om oss

Batir är ett entreprenadföretag med fokusering på ombyggnad-, tillbyggnad av kommersiella fastigheter och lokaler. Vi vet att nyckeln till framgång alltid kommer att vara människorna som jobbar här i sin relation med uppdragsgivaren. Vi tar ett helhetsansvar vid ombyggnad och samordnar projekt med uppdragsgivaren.

Vår vision är att bygga hållbart och kostnadseffektivt. Ett ansvar som kräver mod, god samverkan, idérikedom och kompetens.

Våra medarbetare har lång erfarenhet av att leda såväl stora som små projekt. Vår utgångspunkt är att projektering och byggande som anpassas till fysiska förutsättningar, ägarens ambitioner och brukarens behov. Vi strävar alltid efter möjligheter till effektivisering.

Kompetens och engagemang

Vi har kompetens att besätta hela eller delar av entreprenaden, med projektledare, projekteringsledare, byggledare, installationsledare eller någon av de specialistkompetenser som krävs för genomförandet.

Vår organisation

Alla våra medarbetare har stor yrkeskompetens med bla a BAS-P och BAS-U och är certifierad kontrollansvarig av komplicerad art.