Byte från oljeuppvärmning till värmepump Kv Fogden 4, Täby. Hyresgästanpassning för Lid Lidingö