Projekteringsledning till färdig bygglovshandling för påbyggnad av befintlig fastighet
Roll: Projekteringsledare.
Fastighet: Kv. Blaiseholmen 54, Grand Royal.
Projektbeskrivning: Projekteringsledning till färdig bygglovshandling för påbyggnad av befintlig fastighet om 5700 m2.