Find Property:

Bromma yrkesskola

Konvertering av befintlig kontorsfastighet/lätt industri i huvudsak till ny yrkesskola om 6200 m2. Rivning till stomrena ytor. Nya installationssystem i hela fastigheten om 11500 m2 och sedan hyresgästanpassningar. Projektet omfattade även fasadrenovering samt fönsterbyte. Projektkostnad om ca 50 MSEK. Entreprenadform; Delad entreprenad.